bqp

Skip to Main Content »

Search Site
Welkom in onze webwinkel.

You're currently on:

Dit privacy beleid bepaalt hoe  Bakker's Quality Products  alle informatie gebruikt die u aan de kwaliteitsproducten van Bakker's Quality Products  geeft wanneer u deze website gebruikt. Bakker's Quality Products  streeft ernaar om uw privacy te beschermen. Moeten we u vragen om bepaalde informatie te verstrekken waarmee u kan worden geïdentificeerd bij gebruik van deze website, dan kunt u er zeker van zijn dat deze alleen wordt gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring. De kwaliteitsproducten van Bakker kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. U dient deze pagina van tijd tot tijd te controleren om ervoor te zorgen dat u blij bent met eventuele wijzigingen.

 

Privacyverklaring Bakker's Quality Products

 

vof

 

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Bakker's

 

Quality Products vof acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke

 

gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere

 

dat:

 

wij  duidelijk vermelden met  welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via

 

deze privacyverklaring;

 

wij onze  verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig

 

zijn voor legitieme doeleinden;

 

wij u eerst  vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in

 

gevallen waarin uw toestemming is vereist;

 

wij  passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook

 

eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

 

wij uw recht respecteren om uw  persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te

 

corrigeren of te verwijderen.

 

Bakker's Quality Products vof is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring

 

leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze

 

zorgvuldig te lezen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-03-2018 00:00:00.

 

 Gebruik van persoonsgegevens

 

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen

 

persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u

 

worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze

 

aan ons worden verstrekt om te verwerken.

 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 

NAW gegevens

 

Telefoonnummer

 

Factuuradres

 

Emailadres

 

Betalingsgegevens

 

Geslacht

 

Geboortedatum

 

IP-adres

 

 Registreren

 

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij

 

via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze

 

gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in

 

het kader van uitvoering van de overeenkomst.

 

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat

 

noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk

 

verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij

 

persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

 Afhandelen bestelling

 

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw

 

persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook

 

aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

 

 Reclame

 

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten

 

en diensten:

 

per post

 

per e-mail

 

via social media

 

 Contactformulier en nieuwsbrief

 

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u

 

gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u

 

daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het

 

formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of

 

diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt

 

automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

 

 App store

 

De app die de dienst levert, is gedownload via een appstore van derden. Wij hebben geen invloed op welke

 

persoonsgegevens de aanbieder hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden u aan de relevante

 

privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

 

 Publicatie

 

Bij gebruik van onze webwinkel worden de volgende gegevens gepubliceerd zodat ze op internet zichtbaar

 

zijn voor iedereen, met uitzondering van zoekmachines:

 

uw NAW gegevens

 

door u zelf opgegeven informatie

 

Deze publicatie is echter afgeschermd voor zoekmachines. U kiest zelf welke informatie u publiceert. Het is

 

mogelijk dat u hiermee te achterhalen bent. Op verzoek anonimiseren wij informatie die gepubliceerd is.

 

 Advertenties

 

Onze webwinkel vertoont advertenties.

 

 Verstrekking aan derden

 

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van

 

de overeenkomst.

 

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze

 

diensten uw persoonsgegevens.

 

** Cookies**

 

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld

 

worden cookies geplaatst.

 

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u

 

uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als

 

toestemming voor dit gebruik van cookies.

 

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk

 

is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

 

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en

 

applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de

 

cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies

 

omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

 

 Google Analytics

 

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een

 

bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data.

 

Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere

 

Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

 

 Beveiliging

 

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens

 

te beperken.

 

 Bewaartermijnen

 

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af

 

te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven

 

statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer

 

bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

 

 Websites van derden

 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze

 

webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige

 

manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen

 

alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

 Wijzigingen in deze privacyverklaring

 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient

 

aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte

 

bent.

 

 Inzage en wijzigen van uw gegevens

 

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw

 

persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

 

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt

 

u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming

 

gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten

 

beperken.

 

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat

 

om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee

 

te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt

 

u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 

 Autoriteit Persoonsgegevens

 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op

 

grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit

 

Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met

 

de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 Contactgegevens

 

Bakker's Quality Products vof

 

schakel 66

 

1231SZ Loosdrecht

 

info@bakkersqualityproducts.nl

 

355826223


Lijt van cookies die wij verzamelen

In de onderstaande tabel staan de cookies die we verzamelen en welke informatie ze opslaan.

Naam COOKIE Beschrijving COOKIE 
CART De associatie met uw winkelwagentje.
CATEGORY_INFO Slaat de categorie-info op de pagina op, waarmee pagina's sneller kunnen worden weergegeven.
COMPARE De items die u in de lijst Producten vergelijken hebt.
CURRENCY De valuta van uw voorkeur
CUSTOMER Een gecodeerde versie van uw klant-ID bij de winkel.
CUSTOMER_AUTH Een indicator als u momenteel bent aangemeld bij de winkel.
CUSTOMER_INFO An encrypted version of the customer group you belong to.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Slaat de klantensegment-ID op
EXTERNAL_NO_CACHE Een vlag, die aangeeft of caching is uitgeschakeld of niet.
FRONTEND Je sessie-ID op de server.
GUEST-VIEW Hiermee kunnen gasten hun bestellingen bewerken.
LAST_CATEGORY De laatste categorie die je hebt bezocht.
LAST_PRODUCT Het meest recente product dat u hebt bekeken.
NEWMESSAGE Geeft aan of een nieuw bericht is ontvangen.
NO_CACHE Geeft aan of het cache mag worden gebruikt.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Een link naar informatie over je winkelwagentje en kijkgeschiedenis als je de site hebt gevraagd.
POLL Het ID van polls waar je onlangs voor hebt gestemd.
POLLN Informatie over de polls waarover u heeft gestemd.
RECENTLYCOMPARED De items die u recent hebt vergeleken.
STF Informatie over producten die u naar vrienden hebt gemaild.
STORE De winkelweergave of taal die u hebt geselecteerd.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Geeft aan of een klant cookies heeft toegestaan.
VIEWED_PRODUCT_IDS De producten die u recent hebt bekeken.
WISHLIST Een gecodeerde lijst met producten die aan uw verlanglijstje zijn toegevoegd.
WISHLIST_CNT Het aantal items in uw verlanglijstje.